Et trygt ældreliv og fokus på mennesket

Der skal være fokus på mennesket og ikke systemet. Vi vil kæmpe for, at ingen ældre overlades til dem selv og at alle får en god behandling alle steder. 

Derfor kæmper vi for:

  • Flere medarbejdere til at servicere de ældre på plejecentre og i eget hjem
  • Alle ældre med behov skal have ‘Nødkald til arm/hals’
  • Ældre skal være længst muligt i eget hjem, men ikke for enhver pris
  • Plejehjemspladser skal bevares tæt på familien